Harlem Globetrotters oddali inicjatywę ośmiolatce -